.
Tình huống 5: Lên lịch họp - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 5: Lên lịch họp - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

41/ We're going to need everybody's input on this project. Chúng ta cần sự đóng góp của mọi người cho đề án này. 42/ I'd prefer to meet in the morning. I'm going to be out of the office most afternoons next week. Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như

Tin mới nhất Tag lên lịch họp

Tình huống 5: Lên lịch họp - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 5: Lên lịch họp - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

28/08/2013 5792

Tin xem nhiều nhất Tag lên lịch họp

Tình huống 5: Lên lịch họp - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 5: Lên lịch họp - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

28/08/2013 5792

Trung Tâm ViecLamVui Academy Đào Tạo Kỹ Năng, Thương Mại Điện Tử MBN

VINADESIGN PHALCON WEB