.
'TO' và 'FROM'

'TO' và 'FROM'

Chúng ta đã thảo luận về các giới từ chỉ vị trí (position) là at và on, tôi xin hầu chuyện các bạn về những giới từ chỉ sự di chuyển (motion), đặc biệt là to, from và into. Các bạn hãy xem qua những câu thí dụ sau đây: I am going to Dalat on

Tin mới nhất Tag infinitive verb

'TO' và 'FROM'

'TO' và 'FROM'

608

Tin xem nhiều nhất Tag infinitive verb

'TO' và 'FROM'

'TO' và 'FROM'

608

VINADESIGN PHALCON WEB