.
In spite of / despite / although?

In spite of / despite / although?

Hỏi:Xin giải thích sự khác nhau giữa in spite of / despite / although? Trả lời:in spite of / despite / although In spite of, despite và although đều sử dụng để nêu lên sự tương phản, nhưng chúng có những điểm khác nhau trong cấu trúc câu đi kèm

Tin mới nhất Tag in spite of

In spite of / despite / although?

In spite of / despite / although?

3111

Tin xem nhiều nhất Tag in spite of

In spite of / despite / although?

In spite of / despite / although?

3111

VINADESIGN PHALCON WEB