Ill tell you when you are older, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 110 cách nói từ chối tiết lộ thông tin trong tiếng Anh

10 cách nói từ chối tiết lộ thông tin trong tiếng Anh

1. No comment. Đây là trường hợp trả lời thằng thừng, không kiêng nể. Chúng ta thường thấy các ngôi sao và chính trị gia dùng câu nói này khi bị hỏi những điều đụng chạm, thiếu tế nhị. 2. I'm not at liberty to say. Câu nói thể hiện bạn không có

Ill tell you when you are older, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về Ill tell you when you are older, Trang 1

VINADESIGN PHALCON WEB