.
Live và Stay có gì khác nhau?

Live và Stay có gì khác nhau?

Hỏi:Khi tôi muốn hỏi người khác họ sống ở đâu. Tôi sẽ hỏi: 'Where do you live?' hay 'Where do you stay at?'. Và nếu ai đó hỏi tôi câu như vậy, tôi sẽ trả lời 'I live in/at ...' hay 'I stay at/in ...'? Và tôi rất bối rối với giới từ phải dùng sau

Tin mới nhất Tag hỏi

Live và Stay có gì khác nhau?

Live và Stay có gì khác nhau?

25/09/2013 2512

Tin xem nhiều nhất Tag hỏi

Live và Stay có gì khác nhau?

Live và Stay có gì khác nhau?

25/09/2013 2512

VINADESIGN PHALCON WEB