.
Live và Stay có gì khác nhau?

Live và Stay có gì khác nhau?

Hỏi:Khi tôi muốn hỏi người khác họ sống ở đâu. Tôi sẽ hỏi: 'Where do you live?' hay 'Where do you stay at?'. Và nếu ai đó hỏi tôi câu như vậy, tôi sẽ trả lời 'I live in/at ...' hay 'I stay at/in ...'? Và tôi rất bối rối với giới từ phải dùng sau

Tin mới nhất Tag hỏi

Live và Stay có gì khác nhau?

Live và Stay có gì khác nhau?

2512

Tin xem nhiều nhất Tag hỏi

Live và Stay có gì khác nhau?

Live và Stay có gì khác nhau?

2512

VINADESIGN PHALCON WEB