.
Actually / in fact / well?

Actually / in fact / well?

actually / in fact / well Hỏi: Bạn có thể nói cho tôi biết sự khác nhau của actually, in fact và well? Tôi nghĩ tất cả chúng có thể được dùng để sửa chữa câu nói trước đó. Có điểm nào đó khác nhau giữa chúng không? Trả lời: Cả actually và in fact có
The, a và an

The, a và an

Câu hỏi: Là một giáo viên và một trong những thứ tôi thấy tiếng Anh khó nhất là mạo từ, cụ thể là the, a và an. Trong một số trường hợp thì dùng chúng rất dễ, trong các trường hợp khác thì tôi cảm thấy rối bời. Tôi thường hay nghe một người nói

Tin mới nhất Tag hỏi đáp tiếng Anh

Actually / in fact / well?

Actually / in fact / well?

795
The, a và an

The, a và an

590

Tin xem nhiều nhất Tag hỏi đáp tiếng Anh

Actually / in fact / well?

Actually / in fact / well?

795
The, a và an

The, a và an

590

VINADESIGN PHALCON WEB