.
Những từ tiếng Anh dài nhất?

Những từ tiếng Anh dài nhất?

Những từ tiếng Anh dài nhất là gì? Theo từ điển Oxford, những từ dài nhất trong tiếng Anh gồm: antidisestablishmentarianism sự chống lại việc giải tán nhà thờ Anh giáo - 28 chữ floccinaucinihilipilification sự đánh giá thứ gì đó là vô giá trị - 29

Tin mới nhất Tag gốc từ

Những từ tiếng Anh dài nhất?

Những từ tiếng Anh dài nhất?

1827

Tin xem nhiều nhất Tag gốc từ

Những từ tiếng Anh dài nhất?

Những từ tiếng Anh dài nhất?

1827

VINADESIGN PHALCON WEB