.
Tình huống 23: Gặp đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 23: Gặp đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

221/ I would like to see Mr.John Brown of the Sales Department. Tôi muốn gặp ông John Brown thuộc bộ phận bán hàng. 222/ I have an appointment with him at 3 o'clock. Tôi có cuộc hẹn với ông ấy lúc 3 giờ. 223/ I would like to visit the International

Tin mới nhất Tag gặp đối tác

Tình huống 23: Gặp đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 23: Gặp đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

30/08/2013 3751

Tin xem nhiều nhất Tag gặp đối tác

Tình huống 23: Gặp đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 23: Gặp đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

30/08/2013 3751

Trung Tâm ViecLamVui Academy Đào Tạo Kỹ Năng, Thương Mại Điện Tử MBN

VINADESIGN PHALCON WEB