.
'TRƯỚC' và 'SAU'

'TRƯỚC' và 'SAU'

Các bạn thử dịch giùm tôi câu này ra Anh ngữ: 'Hôm qua tôi đi xem chiếu bóng.' Chắc chắn nhiều bạn sẽ thấy là rất dễ và bèn hạ bút dịch ngay là: Yesterday I went to the movie. Nhưng thưa các bạn dịch như vậy là sai rồi, vì tại sao các bạn lại để chữ

Tin mới nhất Tag front-position adverb

'TRƯỚC' và 'SAU'

'TRƯỚC' và 'SAU'

636

Tin xem nhiều nhất Tag front-position adverb

'TRƯỚC' và 'SAU'

'TRƯỚC' và 'SAU'

636

VINADESIGN PHALCON WEB