.
Would và Used to?

Would và Used to?

Hỏi:Xin hãy cho biết sự khác biệt giữa would và used to. Trả lời: Sự khác biệt chính giữa 'would' và 'used to' 'would' dùng để mô tả các hành động hoặc là tình huống cứ lập đi lập lại hoài trong quá khứ 'used to' được sử dụng cho bất kỳ hành động

Tin mới nhất Tag dùng từ tiếng Anh

Would và Used to?

Would và Used to?

2731

Tin xem nhiều nhất Tag dùng từ tiếng Anh

Would và Used to?

Would và Used to?

2731

VINADESIGN PHALCON WEB