.
Look vs Seem vs Appear

Look vs Seem vs Appear

Hỏi:Xin phân biệt giúp look, seem và appearĐáp: Cả look, seem và appear đều là các động từ liên kết (copular verbs). Chúng được dùng để nói cảm giác, ấn tượng, đánh giá của người nói với vật hay người được nói tới và có vai trò nối danh từ với tính

Tin mới nhất Tag động từ nối

Look vs Seem vs Appear

Look vs Seem vs Appear

3516

Tin xem nhiều nhất Tag động từ nối

Look vs Seem vs Appear

Look vs Seem vs Appear

3516

VINADESIGN PHALCON WEB