.
Bài 6 : Đồ ăn và thức uống

Bài 6 : Đồ ăn và thức uống

Write the numbers 1 to 12 next to the correct words A banana 1Bread _________Cheese _________A cup of tea __________Fruit _____An ice cream ________Jam _______Oranges _______Sausages _________Toast ________Vegetables __________Wine __________ Típ:

Tin mới nhất Tag đồ ăn và thức uống

Bài 6 : Đồ ăn và thức uống

Bài 6 : Đồ ăn và thức uống

1641

Tin xem nhiều nhất Tag đồ ăn và thức uống

Bài 6 : Đồ ăn và thức uống

Bài 6 : Đồ ăn và thức uống

1641

VINADESIGN PHALCON WEB