.
QUYẾT TÂM và DO DỰ

QUYẾT TÂM và DO DỰ

Sự quyết tâm (determination) có thể phát triển bằng cách dùng những động từ determine, decide và resolve, danh từ determination, decision và resolve, và nhóm tiếng make up one's mind. Thí dụ: I determinded to learn German. (Tôi quyết tâm học tiếng
'SHALL' và 'WILL'

'SHALL' và 'WILL'

Các bạn đã biết rằng muốn dùng một động từ Anh ngữ vào thì tương lai người ta dùng shall hoặc will đi đôi với động từ ấy. Thường thường thì shall dùng cho ngôi thứ nhất số ít và số nhiều – tức là I và We – và will dùng cho các ngôi khác. Tuy nhiên,

Tin mới nhất Tag determination

QUYẾT TÂM và DO DỰ

QUYẾT TÂM và DO DỰ

17/09/2013 661
'SHALL' và 'WILL'

'SHALL' và 'WILL'

16/09/2013 3283

Tin xem nhiều nhất Tag determination

'SHALL' và 'WILL'

'SHALL' và 'WILL'

16/09/2013 3283
QUYẾT TÂM và DO DỰ

QUYẾT TÂM và DO DỰ

17/09/2013 661

VINADESIGN PHALCON WEB