.
'MỘT' và 'NHIỀU'

'MỘT' và 'NHIỀU'

Chúng ta biết rằng đơn vị căn bản của câu là tiếng (word) cũng có thể gọi là chữ. Tiếng được chia làm nhiều loại như: danh từ, đại danh từ, động từ, trạng từ, tính từ, giới từ và liên từ. Có một điều khá quan trọng mà đôi khi chúng ta quên là những

Tin mới nhất Tag declaration

'MỘT' và 'NHIỀU'

'MỘT' và 'NHIỀU'

513

Tin xem nhiều nhất Tag declaration

'MỘT' và 'NHIỀU'

'MỘT' và 'NHIỀU'

513

VINADESIGN PHALCON WEB