.
Dấu phẩy Oxford là gì?

Dấu phẩy Oxford là gì?

Dấu phẩy Oxford là một dấu phẩy bắt buộc dùng trước từ 'and' ở cuối một danh sách.We sell apple, orange, and banana.Dấu phẩy này được gọi là dấu phẩy Oxford vì nói trước nhất được sử dụng đầu tiền bởithợ in, đọc giả và biên tập viên ở NXB Oxford

Tin mới nhất Tag dấu phẩy Oxford

Dấu phẩy Oxford là gì?

Dấu phẩy Oxford là gì?

604

Tin xem nhiều nhất Tag dấu phẩy Oxford

Dấu phẩy Oxford là gì?

Dấu phẩy Oxford là gì?

604

VINADESIGN PHALCON WEB