.
Other, the others, another?

Other, the others, another?

Hỏi:Hãy cho biết sự khác nhau giữa other, the others và anotherTrả lời:Về cơ bản, 'other' có hai cách dùng là khi nó đứng trước một danh từ nó sẽ giống một tính từ có nghĩa là 'khác'. Ví dụ: the other countries, the other houses, the other days. Nếu

Tin mới nhất Tag danh từ

Other, the others, another?

Other, the others, another?

27/09/2013 1628

Tin xem nhiều nhất Tag danh từ

Other, the others, another?

Other, the others, another?

27/09/2013 1628

VINADESIGN PHALCON WEB