.
The Circle of Love - Thành ngữ tiếng Anh

The Circle of Love - Thành ngữ tiếng Anh

Love starts with a smile, grows with a kiss and ends with a tear. Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. Từ vựng:smile: nụ cườikiss: nụ hôntear: nước mắtgrow: lớn lên

Tin mới nhất Tag Danh ngôn

The Circle of Love - Thành ngữ tiếng Anh

The Circle of Love - Thành ngữ tiếng Anh

613

Tin xem nhiều nhất Tag Danh ngôn

The Circle of Love - Thành ngữ tiếng Anh

The Circle of Love - Thành ngữ tiếng Anh

613

VINADESIGN PHALCON WEB