.
Dạng câu ngắn dùng trong câu trả lời

Dạng câu ngắn dùng trong câu trả lời

Hỏi:Xin giải thích về dạng ngắn dùng trong câu trả lời. Ví dụ như: Have you eat anything? Yes, I have?Trả lời:Câu dạng ngắn (short form) là những câu không đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ do chúng đã bị bỏ đi. Nhưng trong văn cảnh, người ta vẫn đoán được ý

Tin mới nhất Tag dạng ngắn

Dạng câu ngắn dùng trong câu trả lời

Dạng câu ngắn dùng trong câu trả lời

30/09/2013 2560

Tin xem nhiều nhất Tag dạng ngắn

Dạng câu ngắn dùng trong câu trả lời

Dạng câu ngắn dùng trong câu trả lời

30/09/2013 2560

VINADESIGN PHALCON WEB