.
Yêu cầu thứ gì đó trong tiếng Anh?

Yêu cầu thứ gì đó trong tiếng Anh?

Hỏi: Tôi không biết cách hỏi xin một thứ gì đó với Would you mind…? Would you mind lend me some money? Would you mind lending me some money? Tôi phải sử dụng cái nào?Trả lời:Có nhiều cách để hỏi xin một cách lịch sự trong tiếng Anh. Would you…? /

Tin mới nhất Tag cụm từ

Yêu cầu thứ gì đó trong tiếng Anh?

Yêu cầu thứ gì đó trong tiếng Anh?

2284

Tin xem nhiều nhất Tag cụm từ

Yêu cầu thứ gì đó trong tiếng Anh?

Yêu cầu thứ gì đó trong tiếng Anh?

2284

VINADESIGN PHALCON WEB