.
'SHOULD' và 'WOULD'

'SHOULD' và 'WOULD'

Khi nói đến should và would nhiều bạn sẽ nghĩ ngay rằng đó là trợ động từ để dùng trong điều kiện cách (Coditional). Nghĩ như vậy là lầm vì should và would là hai trợ động từ tuy có đôi khi dùng cho điều kiện cách nhưng cũng được dùng trong nhiều

Tin mới nhất Tag condition

'SHOULD' và 'WOULD'

'SHOULD' và 'WOULD'

3619

Tin xem nhiều nhất Tag condition

'SHOULD' và 'WOULD'

'SHOULD' và 'WOULD'

3619

VINADESIGN PHALCON WEB