.
Bài 3 : Cơ thể người

Bài 3 : Cơ thể người

Write the numbers 1 to 15 next to the correct words Arm 12 Back Bottom Ear Eye Foot Hair Hand Head Knee Leg Mouth Neck Nose Teeth Típ: Từ tooth và foot có những danh từ số nhiều không quy tắc. Danh từ số nhiều của foot là
Mô tả hình dáng

Mô tả hình dáng

Cơ thể người

Cơ thể người


Tin mới nhất Tag cơ thể người

Bài 3 : Cơ thể người

Bài 3 : Cơ thể người

30/09/2013 786
Mô tả hình dáng

Mô tả hình dáng

18/09/2013 581
Cơ thể người

Cơ thể người

18/09/2013 503

Tin xem nhiều nhất Tag cơ thể người

Cơ thể người

Cơ thể người

18/09/2013 503
Mô tả hình dáng

Mô tả hình dáng

18/09/2013 581
Bài 3 : Cơ thể người

Bài 3 : Cơ thể người

30/09/2013 786

VINADESIGN PHALCON WEB