.
Bài học MBA từ người ăn mày

Nổi bật Bài học MBA từ người ăn mày

Anh ta đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.

Tin mới nhất Tag chiến lược

Bài học MBA từ người ăn mày

Bài học MBA từ người ăn mày

26/12/2013 5028

Tin xem nhiều nhất Tag chiến lược

Bài học MBA từ người ăn mày

Bài học MBA từ người ăn mày

26/12/2013 5028

Trung Tâm ViecLamVui Academy Đào Tạo Kỹ Năng, Thương Mại Điện Tử MBN

VINADESIGN PHALCON WEB