.
Động từ khiếm khuyết trong câu điều kiện loại 1?

Động từ khiếm khuyết trong câu điều kiện loại 1?

Hỏi: Xin giải thích ngắn gọn về động từ khiếm khuyến trong câu điều kiện loại 1 Trả lời:Vế chính Chúng ta có thể sử dụng động từ khiếm khuyến (modal) trong vế chính của câu điều kiện loại 1. Hãy xem các ví dụ sau: If you ask George, he may/might be

Tin mới nhất Tag câu điều kiện

Động từ khiếm khuyết trong câu điều kiện loại 1?

Động từ khiếm khuyết trong câu điều kiện loại 1?

1202

Tin xem nhiều nhất Tag câu điều kiện

Động từ khiếm khuyết trong câu điều kiện loại 1?

Động từ khiếm khuyết trong câu điều kiện loại 1?

1202

VINADESIGN PHALCON WEB