.
Arrive?

Arrive?

Hỏi:Tôi cứ lầm lẫn khi dùng giới từ đi với arrive vì thấy nhiều khi là arrive in, nhiều khi là arrive at và nhiều khi là arrive on. Xin hãy giúp tôi. Đáp:Bạn nói đúng, arrive thường có 3 giới từ đi theo gồm: in, on, và at. Trong đó in và at thường

Tin mới nhất Tag cách sử dụng từ đúng

Arrive?

Arrive?

1160

Tin xem nhiều nhất Tag cách sử dụng từ đúng

Arrive?

Arrive?

1160

VINADESIGN PHALCON WEB