.
Đề cập một thập kỷ trong tiếng Anh?

Đề cập một thập kỷ trong tiếng Anh?

Hỏi: Xin bạn giải thích giùm tôi cụm từ 'From the 90's of the last century'. Tôi không hiểu 90 ở đây có nghĩa là gì? Đáp: Trong câu này, nếu bạn chỉ nhắm vào chữ 90 thì chắc chắn bạn sẽ không hiểu gì vì chính xác bạn phải dùng từ 90's hay đôi khi là

Tin mới nhất Tag cách phát âm tiếng Anh

Đề cập một thập kỷ trong tiếng Anh?

Đề cập một thập kỷ trong tiếng Anh?

1508

Tin xem nhiều nhất Tag cách phát âm tiếng Anh

Đề cập một thập kỷ trong tiếng Anh?

Đề cập một thập kỷ trong tiếng Anh?

1508

VINADESIGN PHALCON WEB