.
Cách dùng giới từ by?

Cách dùng giới từ by?

Hỏi:Xin cho biết chi tiết cách dùng giới từ 'by' trong tiếng Anh?Đáp:By là một giới từ được dùng rất phổ biến trong tiếng Anh. Sau đây là một vài dạng bạn sẽ hay gặp nhất:1. 'By' trong câu bị động (passive clauses) Trong thể bị động, chủ thể hành
'BY' và 'WITH'

'BY' và 'WITH'

'By' là một giới từ khác lạ vì nó được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Trước hết, chúng ta hãy xét trường hợp dùng by để chỉ vị trí có nghĩa là 'bên cạnh' (beside) hoặc 'gần' (near to). Thí dụ: His house is by the post office. (Nhà anh ta ở gần sở

Tin mới nhất Tag by

Cách dùng giới từ by?

Cách dùng giới từ by?

1320
'BY' và 'WITH'

'BY' và 'WITH'

453

Tin xem nhiều nhất Tag by

'BY' và 'WITH'

'BY' và 'WITH'

453
Cách dùng giới từ by?

Cách dùng giới từ by?

1320

VINADESIGN PHALCON WEB