.
Tình huống 28: Bồi thường sản phẩm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 28: Bồi thường sản phẩm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

271/ If this coat doesn't fit, you may bring it back later. Nếu chiếc áo khoác này không vừa, anh có thể mang nó trả lại sau. 272/ If there's something wrong with it, please come back to me. Nếu có vấn đề gì với nó thì xin hãy đến tìm tôi. 273/ You

Tin mới nhất Tag bồi thường sản phẩm

Tình huống 28: Bồi thường sản phẩm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 28: Bồi thường sản phẩm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

30/08/2013 2862

Tin xem nhiều nhất Tag bồi thường sản phẩm

Tình huống 28: Bồi thường sản phẩm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 28: Bồi thường sản phẩm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

30/08/2013 2862

Trung Tâm ViecLamVui Academy Đào Tạo Kỹ Năng, Thương Mại Điện Tử MBN

VINADESIGN PHALCON WEB