.
'IN' và 'AT'

'IN' và 'AT'

Giới từ (prepositions) tuy mới trông thì có vẻ giản dị nhưng sự thật là những tiếng rất khó dùng trong Anh ngữ. Mỗi giới từ (cũng gọi là tiền trí từ) có thể được dùng nhiều cách khác nhau với những nghĩa khác nhau. Chúng ta nên học cái nghĩa căn bản

Tin mới nhất Tag at

'IN' và 'AT'

'IN' và 'AT'

758

Tin xem nhiều nhất Tag at

'IN' và 'AT'

'IN' và 'AT'

758

VINADESIGN PHALCON WEB