.
Dùng mạo từ The, a, và an?

Dùng mạo từ The, a, và an?

Hỏi:Tôi muốn hỏi về các mạo từ bất định đứng trước một phụ âm. Tôi được biết đứng trước phụ âm ta luôn dùng 'a'. Ví dụ như trong 'a university'. Tuy nhiên, nhiều người bạn người Anh của tôi không có chắc trong cụm 'Share a LP' chúng ta nên dùng 'an'

Tin mới nhất Tag an

Dùng mạo từ The, a, và an?

Dùng mạo từ The, a, và an?

822

Tin xem nhiều nhất Tag an

Dùng mạo từ The, a, và an?

Dùng mạo từ The, a, và an?

822

VINADESIGN PHALCON WEB