.
'SINCE' và 'AGO'

'SINCE' và 'AGO'

Since và ago là hai chữ thường làm cho chúng ta lúng túng và nhiều khi lầm lẫn. Chữ ago đứng sau một trạng từ hoặc nhóm tiếng trạng từ chỉ thời gian để chỉ một sự việc xảy ra dứt khoát trong quá khứ cách với hiện tại là bao nhiêu lâu. Thí dụ: He

Tin mới nhất Tag ago

'SINCE' và 'AGO'

'SINCE' và 'AGO'

1500

Tin xem nhiều nhất Tag ago

'SINCE' và 'AGO'

'SINCE' và 'AGO'

1500

VINADESIGN PHALCON WEB