.
'TRƯỚC' và 'SAU'

'TRƯỚC' và 'SAU'

Các bạn thử dịch giùm tôi câu này ra Anh ngữ: 'Hôm qua tôi đi xem chiếu bóng.' Chắc chắn nhiều bạn sẽ thấy là rất dễ và bèn hạ bút dịch ngay là: Yesterday I went to the movie. Nhưng thưa các bạn dịch như vậy là sai rồi, vì tại sao các bạn lại để chữ

Tin mới nhất Tag adverb of manner

'TRƯỚC' và 'SAU'

'TRƯỚC' và 'SAU'

636

Tin xem nhiều nhất Tag adverb of manner

'TRƯỚC' và 'SAU'

'TRƯỚC' và 'SAU'

636

VINADESIGN PHALCON WEB