.
'CON DAO' và 'CÁI KÉO'

'CON DAO' và 'CÁI KÉO'

Sau khi đọc bài nói về At và In, bạn có thể hỏi tại sao người ta nói 'at night' mà lại không nói 'at day'. Đây là một câu hỏi mà không ai, kể cả người Anh, có thể trả lời được. Người ta không nói 'at day' là vì người ta không nói 'at day', thế thôi

Tin mới nhất Tag accusative case

'CON DAO' và 'CÁI KÉO'

'CON DAO' và 'CÁI KÉO'

1677

Tin xem nhiều nhất Tag accusative case

'CON DAO' và 'CÁI KÉO'

'CON DAO' và 'CÁI KÉO'

1677

VINADESIGN PHALCON WEB