In spite of / despite / although?

In spite of / despite / although?
Hỏi:Xin giải thích sự khác nhau giữa in spite of / despite / although? Trả lời:in spite of / despite / although In spite of, despite và although đều sử dụng để nêu lên sự tương phản, nhưng chúng có những điểm khác nhau trong cấu trúc câu đi kèm
Arrive?

Arrive?
Hỏi:Tôi cứ lầm lẫn khi dùng giới từ đi với arrive vì thấy nhiều khi là arrive in, nhiều khi là arrive at và nhiều khi là arrive on. Xin hãy giúp tôi. Đáp:Bạn nói đúng, arrive thường có 3 giới từ đi theo gồm: in, on, và at. Trong đó in và at thường
No và Not?

No và Not?
Hỏi:Tôi gặp cả hai câu này: This is no good. This is not good. Tôi không hiểu cái nào đúng hơn, và good dùng vậy có ý nghĩa ra sao? Đáp: No có trường hợp được dùng như là một determiner (từ chỉ định) để diễn tả số lượng như ( giống như 'all',

Tin mới nhất Prepositions prepositional phrases

In spite of / despite / although?

In spite of / despite / although?

3111
Arrive?

Arrive?

1160
No và Not?

No và Not?

732

Tin xem nhiều nhất Prepositions prepositional phrases

In spite of / despite / although?

In spite of / despite / although?

3111
Arrive?

Arrive?

1160
No và Not?

No và Not?

732

Tin nổi bật Prepositions prepositional phrases

VINADESIGN PHALCON WEB